Нови корисни патент (4)

2019224997833- Потврда о патенту за корисни модел (печат)

Нови корисни патент (3)

Сертификат о патенту за корисни модел (потпис)

Нови корисни патент (2)

2019224859941- Потврда о патенту за корисни модел (печат)

Нови корисни патент (1)

201922474821Кс- Потврда о патенту за корисни модел (печат)